”Plantager på väg ersätta mycket av Sveriges skog”

Monokulturerna sträcker sig mot horisonten på många håll i norra Sverige där det tidigare vuxit skog. Detta orsakar ytterst allvarliga skador på viktiga värden, skriver Stig-Olof Holm, privat skogsägare och ledamot i styrelsen för föreningen Skydda skogen.

Publicerad
Trädplantage.

Trädplantage.

Foto: Stig-Olof Holm
Annons

Skogsindustrin annonserar nu i tidningarna om att cirka 70 procent av Sverige täcks av skog. Detta är inte sant. Det korrekta är att cirka 70 procent av den svenska landytan täcks av träd. Men delar av detta är inte skogar, utan trädplantager. Det vore bra om fler lärde sig skilja mellan vad som är en skog och vad som är en plantage. Plantagerna består av i stort sett enbart en sorts träd, dessa har samma ålder, samma storlek. I en skog finns däremot olika arter av träd, tallar, granar, björkar, aspar, rönnar. Vidare har träden olika ålder, olika storlekar. Till trädplantager räknas oljepalmsodlingarna i Sydostasien, eukalyptusplantager i Brasilien, radiata-tallplantager i Australien, men även tallplantager i norra Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons