”Äldreomsorgen är geografisk rysk roulette”

Är dagens äldre så nöjda som undersökningar visar? Kritiker anser att Socialstyrelsen årliga enkät över äldreomsorgen inte ger en rättvis bild:

– Man bör tänka över i vilken beroendeposition de personer som svarar befinner sig, säger Karin Josefsson, docent i klinisk äldreforskning.

Mia Holmberg Karlsson
Publicerad
Annons

Den största och mest citerade undersökningen om den svenska äldreomsorgen är SKL:s och Socialstyrelsens ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”, en enkät som på uppdrag av regeringen årligen skickas ut till 220 000 svenskar över 65 år och som antingen har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende.

”Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän”, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida om undersökningen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons