”Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU”

Hur kan sammanhållningen i EU skyddas mot nationalistiska tendenser både inom och utanför Europa? Denna och andra tunga frågor bör politikerna nu ge svar på inför EU-valet, skriver redaktörer för Europaperspektiv, en årsbok som publiceras av universitetens nätverk i Europaforskning.

Robin Folkö
Publicerad
Annons

2019 ser ut att bli ett ödesår för EU. För första gången någonsin förväntas ett land lämna unionen samtidigt som de kvarvarande medlemsstaterna inte har kunnat enas i flera viktiga frågor, bland annat inom det migrationspolitiska området. Många av de problem som EU står inför förvärras av att medlemsstaterna i allt högre grad främjar sina egna intressen på bekostnad av de gemensamma. Medborgarna i EU:s medlemsstater förväntar sig att EU ska kunna lösa gränsöverskridande frågor som klimathot, migrationsströmmar och globala ekonomiska nedgångar, för att inte tala om chockvågorna efter brexit. Men när flera medlemsstater genom själviskt agerande underminerar unionens handlingskraft kan EU inte leva upp till medborgarnas förväntningar. Förtroendet för unionen sätts därmed på spel.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons