”Miljömålen kräver ny syn på ägandet av skogsmark”

Medan det från naturvårdssynpunkt är egalt om tyngdpunkten läggs på reservat eller på bättre hänsyn, har valet av strategi enorm samhällsekonomisk betydelse, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson i en replik till LRF.

Publicerad
Annons

För att klara det miljömål för skogslandskapets biologiska mångfald som en enig riksdag antagit krävs, enligt en tämligen enig forskarkår (se t.ex. ”Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald” Skogsstyrelsen rapport 4/2010), att i runda slängar 20 procent av skogsmiljöerna lämnas orörda. Detta är ett av många fakta Helena Jonsson och Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF respektive LRF Skogsägarna, bortser från i sitt inlägg om markägandets villkor (SvD 24/8).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons