”Därför måste riksdagen rösta ja till kvotering”

Företag och organisationer borde fråga sig vad de gör för fel då de inte hittar eller attraherar kvinnor med talang, kompetens och driv till höga positioner. Den enda rimliga slutsatsen är att viljan saknas. Riks­dagen måste axla sitt ansvar för att krossa glastaket, skriver Annika Elias, Ledarna.

Publicerad
Annons

Ledarna har enligt kongressbeslut under många år drivit frågan om lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser. Trots att andelen kvinnor på chefspositioner ökar står utvecklingen still när det gäller fördelningen av poster på de allra högsta nivåerna. I nuvarande takt dröjer det 50 år innan jämställdhet är uppnådd (Ledarnas ”Jämställdhetsbarometer” 2016). Det lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser som regeringen nu ämnar lägga skulle bidra till att öka takten och ge kvinnor ­samma möjlighet till karriär som män.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons