Jenny Maria Nilsson:Filosofiskt evangelium för en sekulär andlighet

Martin Hägglund (f. 1976). 
Martin Hägglund (f. 1976).  Foto: Yale University

Hedrar man livet högre genom att sätta sin tilltro till evigheten eller genom att ta förgängligheten på allvar? I sin nya bok pläderar den svenske Yale-professorn Martin Hägglund för skönlitteraturens ”sekulära tro” som en mer önskvärd livsåskådning än liknöjd religiositet.

Publicerad
Annons

Något av det mest intressanta som filosofen och litteraturteoretikern Martin Hägglund gör i sin tjocka bok ”This life: Secular faith and spiritual freedom” (Knopf Doubleday) är att han sätter upp ett motsatsförhållande mellan å ena sidan den litteratur som autentiskt förmår gestalta världen och religiös praktik å den andra. Han sätter upp fler motsatsförhållanden, ett mellan religiös praktik och andlighet och ett annat mellan demokrati och kapitalism: religiositet utesluter andlighet och kapitalism demokrati – han menar det just så radikalt. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons