Bris: Lag om barnrätt måste förberedas bättre

Barnkonventionen fyller 30 år och vid årsskiftet blir den del av svensk lag.

Men många kommuner saknar en strategi för hur de ska säkerställa barnens rättigheter, enligt Bris.

Anna Lena Wallström/TT
Publicerad
Annons

FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter den 20 november 1989, det vill säga för precis 30 år sedan. Därefter har 94 länder införlivat barnkonventionen i sin nationella lagstiftning och Sverige gör detsamma vid årsskiftet.

– Det är viktigt ur flera aspekter. Kunskapen höjs om barns rättigheter och barnets juridiska ställning stärks. Det innebär också att myndigheter, exempelvis socialtjänsten, måste säkra att barn får information och blir delaktiga i beslut som rör dem. Detta görs inte i tillräckligt stor utsträckning i dag, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, Barnens rätt i samhället.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons