”Se över skyddet för kroniskt sjuka barn”

Margareta Röstlund och Peter Eneroth.
Margareta Röstlund och Peter Eneroth. Foto: Pressbild

Vi kan se oroande brister i hur vården uppfyller sina skyldigheter enligt patientlagen när det handlar om kroniskt sjuka barn. Lagen behöver justeras, skriver Margareta Röstlund och Peter Eneroth, Mag- och tarmförbundet.

Publicerad
Annons

All sjukvård som ges till barn ska särskilt beakta barnets bästa. Detta kommer till direkt uttryck i patientlagens första kapitel, åttonde paragraf. Stadgandet bör uppfattas både som en implementering av FN:s barnkonvention och en tydlig signal från lagstiftaren att patientlagens bestämmelser ska beaktas med särskild omsorg när det handlar om barn.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons