Fel att skapa "vi" och "dom" inom musiklivet

Tristan och Isolde, faksimil
Tristan och Isolde, faksimil Foto: Wikimedia commons

Det är ett misstag att ställa notation mot improvisation - liksom att ställa olika grupper och musikformer mot varandra. Vi bör göra vad vi kan för att entusiasmera nya generationer för musik över huvud taget, skriver musikvetaren Mattias Lundberg.

Publicerad
Annons

I debatten om det offentliga och fria musiklivet tillgrips inte sällan musikhistoriska utsagor i replikväxlingen. Gunno Klingfors inlaga (SvD 11 juni) är intresseväckande inte bara på grund av de musikvetenskapligt ej hävdvunna påståenden som framförs, utan också för att den försöker ställa skriftlig tradering och gehörstradering mot varandra. Klingfors menar dels att improvisation och kreativitet främst skulle höra till den senare domänen, dels att vår tids populärmusik skulle vara den egentliga arvtagaren till den äldre västerländska musikens tradition med rötter i antiken. Med all respekt för Klingfors kunnande skulle jag ändå starkt avråda från historiska framställningar med alltför grova och anekdotiska penseldrag. Då det får anses lika ofruktsamt att bemöta framförda detaljpåståenden, går jag rakt på sak och talar om dagens musikliv (en inte obetydlig ansträngning för en musikhistoriker).

Det påstådda paradigmskifte som vi enligt Klingfors befinner oss i kan med fog ifrågasättas. ”Klassisk musik” har väl i Sverige aldrig haft den hegemoniska status som Klingfors antyder. En snabb blick på programläggningen i de konsertinstitutioner vars finansiering nu från olika håll ifrågasätts visar dessas beroende av populärkulturens makt över biljettköparna. Vår tids tonsättare, folkmusiker och experimentella ljudkonstnärer saknar sina egna verk i dessa salar, men missar ofta att det bara är någon promille av musik ur äldre västerländsk tradition som kommer i fråga. Konkurrensen är fortsatt långt mer mördande för Reicha, Pleyel och Spohr än för dagens aktörer, och möjligen är detta helt i sin ordning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons