Annons

”Något har hänt efter Paris som vi inte sett tidigare”

Efter åratal av besvikelser i samband med klimatmöten var förhoppningarna höga, men försiktiga, inför toppmötet i Paris förra året. Men i dag, snart ett år senare, vågar Matthew Smith, chef för Hållbarhetsanlys på SPP, hoppas.

– Det har hänt något efter Paris som vi inte sett tidigare, ett större antal länder än vid exempelvis Kyoto-avtalet visar att de följer upp avtalet. Det är en signal på att det är allvar, säger han.

Orsaken till att gensvaret på det avtal som togs fram i Paris varit så stort tror Matthew Smith är på grund av att världsledare ser följderna av klimatförändringar rakt framför sig. Foto: Volodymyr Goinyk

De båda utsläppsgiganterna USA och Kina godkände i början av september det globala klimatavtal som togs fram vid klimatmötet i Paris förra året. Efter det har bland annat EU och Indien valt att stödja avtalet. Att länderna ratificerar avtalet sänder tydliga signaler till resten av världen att avtalet är på allvar, det menar Matthew Smith på SPP.

– Det är fortfarande för tidigt att säga om Paris-mötet var en framgång eller inte. Men att USA och Kina ratificerar avtalet är oerhört viktigt. Det är i dag många fler länder som valt att skriva under än vid Kyoto-avtalet 1997, säger Smith.

Kina beskrivs ofta som en av världens största utsläppsbovar men landet har under många år varit på väg in i förändring där hållbara alternativ ersätter kol. Det finns flera bakomliggande orsaker men framförallt behöver landet en bättre miljö.

I dag ligger flera av landets största städer inbäddade i ett tjock lager smog som sakta försämrar befolkningens hälsa. På sikt innebär det enorma kostnader för sjukvård och omhändertagandet av en allt äldre befolkning. Det är en dyr omställning som Kina står inför men samtidigt vore det ännu dyrare att på sikt inte ställa om landets energisektor.

– Avtalet är bara positivt för Kina. Det är ett så stort och centralstyrt land, de behövde bara bestämma sig för vilken riktigt de ska ta. Nu har de bestämt sig, förnybart ska in och kol ska ut. Det är en enorm expansionen vilket driver priserna nedåt, säger Smith och fortsätter.

– Kina har en position som gör att allt de väljer att satsa på faller i pris. Satsar de på att utveckla och producera solpaneler då faller priserna och fler kan satsa på solceller. Om Kina storsatsar på något så påverkar de priset i hela världen eftersom de kan producera i så stora antal.

Vad innebär detta för en förvaltare?

– Största investeringsmöjligheterna finns i produkterna. Företag som kan ta fram produkter som kan vara med och bidra till en förändring. De företag som kan göra detta och ta fram hållbara produkter som är billiga i drift är spännande utifrån ett investeringsperspektiv i hela världen.

Det klimatavtal som sattes i Paris innebär att varje land åtar sig att bidra till att den globala uppvärmningen ska bli mindre än 2C. Med tanke på att USA och Kina tillsammans står för 40 procent av det globala utsläppet är deras ratificering av avtalet oerhört viktigt för avtalets framgång. Världens rikaste länder ska också från och med 2020 bidra med 100 miljoner dollar årligen för att minska skadorna från ett varmare klimat i fattiga länder.

Orsaken till att gensvaret på det avtal som togs fram i Paris varit så stort tror Matthew Smith är på grund av att världsledare ser följderna av klimatförändringar rakt framför sig.

– Det är verklighet som alla måste reagera på. Nu ser vi också att det är ett avtal som skapar optimism och en rörelse framåt, mot mer förändring, säger han.

Din guide till ett hållbart sparande – läs här.