”Pristaket gäller bara en liten del av breven”

Postnord påstår att postutredningens delbetänkande är en ”tummetott”. Jag kan försäkra Postnord att det finns medborgare runtom i Sverige som hört av sig och anser att förslagen i utredningen innebär en alltför långtgående förändring, skriver Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare.

Publicerad
Annons

Det finns ett tydligt direktiv att utredningen ska lägga förslag som kan underlätta den samhällsomfattande posttjänsten utan att riskera att skattebetalarna behöver skjuta till medel. Postnord beskriver (30/8) mycket väl den stora utmaning det innebär att dela ut kraftigt minskade brevvolymer i ett enormt stort nät i ett extremt glest befolkat land med begränsade möjligheter att höja priset på brev.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons