”Garanti kan ge en viktig tidigare hjälp till barn”

Ett av skolan största problem är att extra stöd till elever sätts in för sent. Därför är det djupt olyckligt om riksdagen inte ger sitt stöd till förslaget om en åtgärdsgaranti som kan driva fram ett tidigare stöd, skriver professorerna Jan-Eric Gustafsson och Ulrika Wolff.

SvD
Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Åtgärdsgarantins syfte är att garan­tera att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder. Förslaget innebär en skyldighet för skolorna att i förskoleklassen och lågstadiet genomföra en individuell kartläggning och analys där det finns indikationer på att en elev inte kommer att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons