Aktieanalys

Daniel Svensson:B&B Tools har rätt verktyg för en lyckad delning

Daniel Svensson

Det finns en rad exempel på hur avknoppningar skapat stora kursvinnare på börsen. Snart får vi se om industrihandelsbolaget B&B Tools blir ännu ett. Med tanke på de lönsamhetsproblem bolaget brottas med är det inte självklart men potentialen finns helt klart.

Daniel Svensson
Publicerad
Annons

Det var ungefär ett år sedan styrelsen i B&B Tools (dagskurs 190 kronor 20/4-2017) luftade planerna på att dela upp koncernen i två delar. Den ena samlar koncernens produktägande bolag och ska ligga kvar i det börsnoterade bolaget som döps om till sitt gamla namn Bergman & Beving. Det andra delen, som heter Momentum Group, består av återförsäljarbenet och då främst TOOLS-kedjan. Den delen ska knoppas av till B&B Tools aktieägare. Mer detaljer om det hela väntas i bokslutet över 2016/17 som kommer 9:e maj.

Det finns olika slags motiv bakom manövrar som denna. Det officiella i B&B Tools-fallet är att en uppdelning ger respektive del bästa förutsättningar att fokusera på sina mål. Lite grovt kan man säga att utmaningen för Bergman & Beving (produktbolagen) främst är att expandera givet att de drivs med hygglig lönsamhet och marginaler kring 7-8 procent. Arbetet inom Momentum, däremot, handlar mer om effektivisering givet att lönsamheten är dålig med marginaler kring 3-4 procent.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons