ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

40 000 undernärda inom äldreomsorgen

Det beskrivs som svält och nästintill aktiv dödshjälp. Närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och fler än 100 000 riskerar att bli det. Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsens statistikdatabas som SvD tagit del av.

Joacim Österstam
Publicerad
Annons

Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på flera samverkande faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Det kan handla om multisjukdom, demenssjukdom, för lång nattfasta, ensamhet och depression.

I Sverige finns idag cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas som berör all äldreomsorg i hela landet. Av dessa är i genomsnitt 15,6 procent undernärda, vilket motsvarar 39 500 äldre. Ytterligare 117 500 (46,4%) riskerar att bli undernärda. Och i vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det visar statistik från Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för riskbedömning av fallolyckor, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och undernäring inom äldreomsorgen.

Laddar…