Annons

Unika lösningen värmer upp ESS kontor i Lund

Foto: Henning Larsen Architects

När forskningsanläggningen ESS står klar kommer anläggningen generera överskottsvärme. Istället för att låta värmen försvinna ut i atmosfären har E.ON tagit fram ectogrid – en lösning som tar tillvara på värmen och återanvänder värmen i anläggningens kontors- och verkstadsbyggnader, ESS Campus.

Bygget av forskningsanläggningen ESS i Lund är i full gång. När anläggningen tas i drift kommer det vara en världsledande forskningsanläggning för forskning inom en rad områden, som life science, materialvetenskap och energi. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop där forskare kan studera olika typer av material för att förstå hur materialet är uppbyggt och hur det fungerar.

Men det är inte endast vetenskapen som kommer vara i fokus hos ESS. Hållbarheten är ett stort fokusområde för anläggningen och därför har man valt att samarbeta med E.ON för att hitta smarta hållbara energilösningar.

En av anledningarna till att ESS valde att samarbeta med bland annat E.ON gällande energilösningar var dels deras gemensamma strävan mot ett mer hållbart samhälle, men också tack vare E.ON:s innovationer.

– Att ESS blir energieffektiv och en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen är kärnan i vår hållbarhetsvision. Valet av ett innovativt energikoncept som ectogrid till ESS Campus är helt i linje med detta., säger Kent Hedin, Head of Conventional Facilities på ESS.

Vi har flera projekt av den här typen under uppbyggnad

E.ON:s innovation ectogrid gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras överskottsenergi. När en användare ansluter sig till systemet kan man få både värme och kyla i samma nät och energipriset blir lägre än vad de traditionella lösningarna på marknaden kan erbjuda.

Ectogrid kan ta tillvara på både överskottsvärme och överskottskyla från byggnader. Foto: E.ON

Även om ESS fortfarande är under uppbyggnad har man redan nu börjat testa ectogridsystemet i mindre skala.

– Anläggningen kommer att omfatta ett stort campus som består av kontor, laboratorium och verkstäder som vi nu har börjat värma upp med överskottsvärme från anläggningen genom ett ectogridsystem. Hela ESS beräknas vara klart till 2025 och kommer då att ha ett mycket stort behov av kyla som genererar stora volymer överskottsvärme, en del av dessa så låga som 16 grader. Överskottsvärmen ska återvinnas och tanken är att om några år förse Lund med överskottsvärme från anläggningen och genom ectogrid-teknologin dela överskottsvärme och -kyla mellan byggnader, säger Sonny Strömberg, Affärsområdesansvarig Fastighet på E.ON.

Men det är inte endast i Lund som ectogrid utvecklas just nu.

– Vi har flera projekt under uppbyggnad i Sverige, men även i Tyskland, Storbritannien och Italien, säger Sonny Strömberg.

Genom att utnyttja den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan ny energi tillförs till området, kan E.ON förändra synsättet på hur energi hanteras i samhället. Vilket ligger helt i linje med E.ON:s ambition att erbjuda 100 procent förnybar eller återvunnen energi och att ingen energi ska gå till spillo.