”Polisutbildningen behöver granskas”

Vi är angelägna om att Universitetskanslersämbetet får ett nytt uppdrag för att bland annat kunna utvärdera polisutbildningen, skriver Roger Haddad (L).

Publicerad
Annons

Polisutbildningen i Sverige bedrivs för närvarande på tre orter i landet vid tre lärosäten; Umeå universitet, Södertörns högskola samt Linnéuniversitetet. Denna viktiga utbildning ingår i det som formellt klassas som uppdragsutbildning – i detta fall är det Polismyndigheten som beställer och finansierar verksamheten. Men uppdraget genomförs på de statliga lärosätena vid de akademiska institutionerna som sorterar under Universitetskanslersämbetets tillsyn. Ytterligare en bekräftelse på den akademiska kopplingen är att en polisstudent som genomgår denna uppdragsutbildning kan ta ut motsvarande en högskoleexamen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons