Är esperanto inte ett fullt fungerande språk?

15 december. Är det brister i det internationella språket som lett till att genomslaget uteblivit? Språkliga myter och påståenden granskas av lingvisten Mikael Parkvall varje dag fram till jul i SvD:s Språkluckan.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Annons

Många har åtminstone ett vagt begrepp om vad esperanto är. För den som inte har det: esperanto är ett konstgjort språk, skapat av den polsk-judiske ögonläkaren Ludvig Zamenhof. Uppvuxen i den flerspråkiga (vitryska, ryska, polska, jiddisch) staden Bialystok fängslades han av tanken på att skapa ett neutralt mellanfolkligt språk, som kunde tillåta folk att mötas på lika villkor utan att ge någon några fördelar.

1887 lanserade Zamenhof språket som först efteråt skulle komma att kallas för esperanto (’hoppfull’, vilket egentligen var den pseudonym författaren använde om sig själv – språket kallade han bara för la internacia lingvo, ’det internationella språket’). Förutom att vara neutralt, var esperanto konstruerat för att vara lättlärt, genom att sakna oregelbundna verb, genus och all annan bråte som normalt ställer till elände för inlärare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons