Leråker dolde guldfynd och rester av pampiga hus

Fyra guldgubbar in situ i stolphål på Slöingeboplatsen (RAÄ-nummer Slöinge 114:1) i Slöinge i Halland.
Fyra guldgubbar in situ i stolphål på Slöingeboplatsen (RAÄ-nummer Slöinge 114:1) i Slöinge i Halland. Foto: Arkland/Wikipedia

”När man far fram på E6:an kan man se skyltar som pekar mot Slöinge, ett konstigt ortnamn. Där skall arkeologer ha hittat märkliga ting. Vad fann man i Slöinge?”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Vad det märkliga namnet betyder är okänt. Under senmedeltiden stavades den lilla orten utanför Falkenberg ”Slynge”, vilket knappast är en ledtråd. Alldeles som frågeställaren har fått höra är dock platsen högintressant för arkeologer och folk som är intresserade av Hallands äldre historia.

Överhuvudtaget finns det gott om fornlämningar här, till exempel bronsåldersrösen och stensättningar från järnåldern, men det som satt fantasin i rörelse är järnåldersboplatserna, i synnerhet en stormannagård som tycks ha existerat som centralort i hundratals år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons