Jonas Ellerström:Ett kortvarigt uppror med långtidsverkan

Att en så radikalpessimistisk kulturyttring fick ett så stort genomslag säger mycket om hur samhället såg ut när punken uppstod för 40 år sedan. Upproret imploderade av sin egen destruktivitet men gav samtidigt upphov till en långlivad och kreativ ”gör-det-själv”-attityd.

Jonas Ellerström
Publicerad
Annons

En politisk revolution har sin bestämda datering: den dag upproret bryter ut. En social revolutions början är mer svårplacerbar: hur avgör vi när attityd­förändringar inleds och nya beteendemönster tar form?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons