Veronica Hedenmark: Trösklarna på departementet hindrar inkludering

Foto: Didrik Viklund
Publicerad
Annons

För sju år sedan fick jag Kompassrosen, som är konungens eget pris för ett värdegrundsbaserat ledarskap inom stiftelsen Ungt Ledarskap. I min egenskap av stipendiat blev jag inbjuden att tillsammans med deltagare från flera länder medverka i ett samarrangemang i veckan mellan UD och stiftelsen gällande FN:s globala mål för inkludering och att prata om hur vi kan göra världen till en plats där allas mänskliga rättigheter integreras och respekteras, oavsett vilka förutsättningar man har och varifrån man kommer. Jag tackade med glädje ja till att delta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons