Anna-Maria Hällgren:Var och en sin egen sannings smed

Från Putins retoriska dimridåer till Trumps vårdslöshet med sanningen: i dagens faktaresistenta tidevarv firar relativismen och den subjektiva verklighetsbeskrivningen nya triumfer. Kanske har en oreflekterad övertro på ”kritiskt tänkande” lett oss på avvägar?

Anna-Maria Hällgren
Publicerad
Annons

Den franske antropologen Bruno Latour fick i samband med en intervju en förbryllande fråga: ”Tror du på verkligheten?” Mannen som intervjuade Latour förväntade sig gissningsvis att han skulle svara något i stil med ”Självklart inte! Så naiv är jag definitivt inte!” Latour hade trots allt ägnat år åt att argumentera för att fenomen och företeelser som vi tar för givna och ”naturliga” i själva verket är historiskt föränderliga. Men Latours svar på frågan blev givetvis ”Naturligtvis!”. Frågan fick honom emellertid att undra. Hade verkligheten blivit något man tror på? Liksom man kan tro på Gud?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons