Kommentar

Mårten Schultz:HD:s bedömning: han skulle ”sannolikt” ha fällts

Mårten Schultz
Högsta domstolen i Stockholm.
Högsta domstolen i Stockholm. Foto: Magnus Andersson/TT

När HD nu fattat beslutet att mordfallet i Husum utanför Örnsköldsvik ska prövas på nytt är det ovanligt – rentav särskilt ovanligt.

Mårten Schultz
Publicerad
Annons

Ne bis in idem. Det är det latinska namnet på den grundläggande principen att en sak inte får tas upp till prövning i domstol om saken redan har prövats en gång (och domen vunnit laga kraft). Tanken är att den som genomgått en rättegång som nått sitt slut inte ska behöva gå igenom en till.

Principen kommer till olika uttryck. En fråga som diskuterades mycket för tio år sedan var vad som krävdes för att något ska anses vara samma sak. Vid denna tid var frågan om systemet med skattetillägg – som en påföljd vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet – kunde användas mot en person som också dömts till straffansvar för sådana oriktiga uppgifter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons