Annons

Snabbare digitalisering med privata mobila nät

Foto: Tele2

Smartare produktion, effektivare materialhantering och säkrare arbetsmiljö. Allt fler större industriföretag ser privata mobila nät som ett sätt att snabba på sin digitalisering.

Hur tar vi nästa steg för att digitalisera och automatisera vår produktion – för att bli säkrare, mer effektiva och mer klimatsmarta? Den utmaningen brottas många industriföretag och organisationer med just nu. Lösningen blir tydligare för allt fler: genom att sätta upp ett eget privat mobilnät med 5G-funktionalitet. Ett sådant nät är baserat på små basstationer och små celler på plats, närmast liknande accesspunkterna i ett WiFi-nätverk.

Släpper loss innovation och mobilitet

Genom att sätta upp ett privat mobilt nätverk kan till exempel en fabrik, ett tillverkningsföretag eller en gruva frigöra den fulla kraften av 5G-uppkoppling inom ett bestämt område. Med ett privat mobilt nät kan företag förverkliga industri 4.0 och göra verksamheten mobil på helt nya sätt. Det öppnar till exempel möjligheter att kunna konfigurera om produktionen vid behov. En tydlig fördel med privata mobilnät jämfört med WiFi är nämligen att uppkopplingen är stabil även för föremål som rör sig.

– Man kan beskriva det som ett eget ”mini-5G-nät” som ger alla fördelar av en supersnabb mobilitet – men med samma tillförlitlighet, låga fördröjning och höga säkerhet som ett fast fibernät, säger Mirza Kotorcic, Segment Manager Large Enterprise inom Tele2 Företag.

Starkt intresse från flera branscher

Den tydligaste nyttan av privata mobilnät får företag som ser möjligheterna med att koppla upp enheter och maskiner för att styra, mäta eller övervaka verksamheten. Det kan handla om sensorer på maskinell utrustning, autonoma robotar i produktionen och obemannade drönare som utför arbetsmoment i miljöer som skulle kunna vara skadliga för de anställda. En rapport som Ericsson tagit fram kring privata mobilnät i tillverkningsföretag pekar på att investeringar när det gäller fem specifika användningsområden* betalar sig på mellan tre till fyra år, och maximal nytta uppnås när de fem områdena kombineras.

– Det privata mobilnätet blir en egen kommunikationsinfrastruktur som släpper loss mer innovation i företagen. Dessutom får företagen både bättre och snabbare beslutsunderlag genom möjligheten att koppla upp sin produktionsverksamhet, säger Mathias Holmberg, Partner Vendor Manager på Tele2 Företag.

Även om tillverkningsindustrin har varit snabbast ur startblocken finns det andra branscher som tittar på möjligheterna med att effektivisera sin verksamhet med egna privata mobilnät.

– Vi upplever just nu ett starkt intresse, säger Mirza Kotorcic. Och det ökade intresset kommer inte bara från tillverkande industriföretag utan även från branscher som logistik, transport, hamnar, gruvor och offentliga verksamheter som sjukvård och regioner.

Tele2 Företags råd: tänk brett

Så hur ska då företag och organisationer tänka kring privata mobila nät?

– I detta läge av utvecklingen råder vi våra kunder att kartlägga den digitala mognaden inom företaget och titta på hur de strategiska affärsmöjligheterna ser ut för ett eget privat mobilnät, säger Mirza Kotorcic.

– Och tänk brett, inte bara på specifika användningsområden. För detta är inte bara en it-lösning, den påverkar hela organisationen, de anställda, produktionen och hela verksamhetens affär, tillägger han.

Mathias Holmberg betonar att ett privat mobilnät är ett sätt att snabbt komma vidare med automation och digitalisering, och att allt fler applikationer – som till exempel självkörande fordon och fjärrstyrd vård – kan kopplas på allteftersom de utvecklas.

– Verktygen finns redan nu, och vi på Tele2 Företag är en möjliggörare för att hjälpa till att få saker att hända. Vi är experter på den här typen av integrerade kommunikationslösningar, säger han.

Hos Tele2 Företag finns anpassade kommunikationstjänster och lösningar för stora och små företag. Läs mer om nätverkslösningar på https://www.tele2.se/foretag/natverkstjanster

* Autonoma mobila robotar, kollaborativa robotar (cobots), digitala tvillingar, övervakning av tillgångar och resurser, förstärkt verklighet (AR) för inspektion och service.