Christopher Caldwell
Christopher Caldwell Foto: Erin Schaff / RDX

”Ni trodde att USA satt på en lösning”

Många européer trodde att USA hade hittat ett sätt att lösa de problem som följer av ett mångkulturellt samhälle. Det var ett tvivelaktigt antagande från första början, menar Christopher Caldwell. Han varnar för att en radikal och alltmer tongivande politisk rörelse vill omförhandla det amerikanska samhällskontraktet – inte som ett kontrakt mellan individer, utan mellan raser.

Paulina Neuding
Publicerad

Västeuropa blev ett multikulturellt samhälle i ren tanklöshet. Så inledde Christopher Caldwell boken ”Reflections on the revolution in Europe”, som kom ut 2009. Det blev en mycket omdebatterad och uppmärksammad bok – en av den amerikanska högerns tunga intellektuella tog ett samlat grepp om den europeiska invandringen, och konstaterade att linjerna inte gick åt rätt håll. Europa var i värsta fall på väg mot djupgående segregation, våld och populism.