S: Bristfällig dialog med föräldrarna

Föräldranätverket Barn i Behov ställer i en debattartikel på SvD.se en rad frågor om Stockholms stads arbete med elever med särskilda behov. Jag vill utveckla hur vi resonerar kring vårt arbete i denna fråga. Det skriver skolborgarrådet Olle Burell (S) i en replik.

Publicerad
Annons

Varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och därmed rätt att få det stöd och de anpassningar av undervisningen som krävs för att han eller hon ska känna studiero och uppnå sina kunskapsmål. Målet är att lika stor valfrihet ska råda för alla elever, vilket betyder att samtliga skolor måste stärka sitt elevhälsoarbete och sin specialpedagogiska kompetens. Inga barn ska i onödan behöva pendla ut från sin stadsdel i jakten på en bra skola.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons