Fack: Statliga krav tvingar fram outsourcing

Britta Lejon, Fackförbundet ST
Britta Lejon, Fackförbundet ST Foto: Andy Phrat

Regeringen måste först åtgärda den akuta kris som råder kring outsourcingen av Transportstyrelsens it-drift. Sedan behövs ett bredare arbete för att se över om andra myndigheter har överlåtit driften av viktiga eller känsliga system till privata aktö­rer och hur staten i så fall kan återta driften, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST.

SvD
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Demokrati, rättssäkerhet och effek­tivitet är tre grundläggande värden som allt arbete som utförs i statsförvaltningen ska vila på. Sedan lång tid tillbaka har dock fokus lagts i huvudsak på effektivitet. Detta uttrycks tydligast genom systemet med den så kallade pris- och löneomräkningen (PLO) som tvingar statliga myndigheter att effektivisera sin verksamhet i samma utsträckning som den privata tjänstesektorn. Samtidigt som effektiviteten satts i högsätet har kunskapen om och förståelsen för andra värden nedprioriterats och det saknas i dag en grund­läggande statstjänstemannautbildning för dem som arbetar på statliga myndigheter.  

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons