”Insyn i skolan måste trumfa affärsintressen”

Foto: Alexander Olivera/TT

Den lilla offentliga insyn som fanns i fristående skolor har stoppats och någon lösning finns inte i sikte. Under tiden etablerar de stora koncernerna nya skolor i snabb takt, skriver Sten Svensson och Tor Nitzelius.

Publicerad
Annons

Det pågår en debatt om samhällets insyn i fristående skolor som startade när kammarrätten i Göteborg gav SCB rätt att vägra att lämna ut statistik om fristående skolor. Motiveringen var att ett utelämnande bröt mot offentlighets- och sekretesslagen och att det kunde påverka friskoleföretagens affärsverksamhet på ett negativt sätt. Samma uppfattning hade Högsta förvaltningsdomstolen. Efter det har Skolverket stoppat publiceringen av all skolstatistik både för fristående och kommunala skolor från och med innevarande läsår. Att enbart publicera statistik om kommunala huvudmän skulle innebära olika förutsättningar för skolhuvudmännen, menar Skolverket.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons