”Politisk styrning påverkar konsten”

Foto: Dan Hansson

Dagens politiska styrning påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Det skriver företrädare för Myndigheten för kulturanalys.

Publicerad
Annons

Att kulturen ska tillåtas verka fritt, utan risk för politisk styrning av det konstnärliga innehållet, har länge varit en viktig princip i den svenska kulturpolitiken. Idealet om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd har sin grund i de historiska exempel där konst och kultur använts som politiskt verktyg för samhällets utveckling och medborgarnas ideologiska fostran. Samtidigt har det återkommande förts en debatt om hur fri konsten och kulturen är i relation till politiken. Myndigheten för kulturanalys publicerar i dag rapporten ”Så fri är konsten” om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. Utredningen, som är ett regeringsuppdrag, visar att det i dag äger rum styrning som påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Slutsatsen är knuten till följande faktorer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons