Ylva Herholz:Dagens högerpopulister är kontrarevolutionärer

Hur förklarar man de radikala förändringarna i dagens ideologiska landskap? Författaren till en lovordad sociologisk studie har skärskådat högerpopulismens framfart i Tyskland och menar att samtiden dras med ett obearbetat uppbrott.

Ylva Herholz
Publicerad
Annons

Trettioårsminnet av murens fall har helt nyss firats stort på flera håll, med all rätt. Men vad den tyska sociologen Cornelia Koppetsch gör är att ta avstamp i de historiska händelserna just hösten 1989 för att beskriva och försöka förklara förändringarna i det ideologiska landskapet i vår del av världen, och högerpopulismens (för så många så chockartade) frammarsch. Där och då, när de gamla öst-väst-strukturerna började luckras upp, inleddes också den mer eller mindre forcerade och revolutionerande globalisering som i sin tur är roten till vår nuvarande belägenhet, enligt Koppetschs sätt att se. Hon talar om ett hittills obearbetat uppbrott ur en epok, en pågående och i sig epokgörande omvälvning, och om en djupgående mentalitetsförändring som härrör ur inträdet i det globala moderna – en process med konsekvenser av enorm omfattning även socialt och kulturellt, vilket hittills underskattats rejält. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons