”Skyddet av barn tappas bort i alkoholpolitiken”

Vilket parti kommer att låta alkoholpolitiken baseras på omsorg om barn och unga snarare än näringspolitiska ambitioner? Det frågar Sven Andréasson och Gunborg Brännström, Alkoholpolitiskt Forum.

Publicerad
Sven Andréasson och Gunborg Brännström.

Sven Andréasson och Gunborg Brännström.

Foto: Pressbilder
Annons

I regeringens strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) som löper mellan 2016 och 2020 ströks det specifika målet att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika och tobak. I stället ska jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga genomsyra hela strategin på alla nivåer. En god ambition, men Folkhälsomyndighetens uppföljning visar att det inte har skett. Skyddet av barnen har tappats bort.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons