LO: Skattebetalarna lär får betala bankernas nota

Svenska banker har alldeles för små buffertar och skattebetalarna riskerar att få betala ett högt pris vid en ny kris. Det hävdar Ola Pettersson, chefsekonom på Landsorganisationen (LO), som riktar skarp kritik mot myndigheterna.

– Om det händer någonting, ska de kunna stå till svars för det här, säger Ola Pettersson.

Johan Carlström
Publicerad
Annons

Bankerna är bättre rustade i dag än före den globala finanskrisen. Så lyder budskapet från Finansinspektionen (FI) som höjt kraven för hur mycket kapital bankerna måste ha i reserv för att överleva en kris – utan hjälp från staten.

FI pekar på siffror som visar att riskviktade kapital – som justerar för hur riskabel deras utlåning bedöms vara – mer än fördubblats sedan krisen. Det beror delvis på att bankerna lånat ut allt mer till hushållen. Eftersom svenskarna historiskt sett har betalat tillbaka sina bolån anses lånen mycket säkra – trots att hushållens skulder ökat lavinartat de senaste 20 åren.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons