Foto: Andy Wong/AP

Svällande skuldbörda svår utmaning för Kina

Kina är nu dubbelt så skuldsatt som för åtta år sedan. De svällande skulderna har fått alarmklockor att ringa, och inte minst statens lånetyngda ”zombieföretag” är en stor utmaning. Bedömare anser dock att Kina har resurser att undvika en storskalig skuldkris.

Publicerad

Utvecklingen har varit explosiv. År 2000 beräknades de totala skulderna i Kina uppgå till cirka 2 100 miljarder dollar, eller 120 procent av landets BNP. År 2014 hade skulderna stigit till över 28 000 miljarder dollar eller drygt 280 procent av BNP. I dag har de växt ytterligare och motsvarar ungefär värdet av all produktion i Kina under tre år.

Dessa tal har räknats fram av den globala konsultfirman McKinsey. Andra analytiker har andra kalkyler, men alla är ense om att skuldsättningen i Kina nått en nivå som i flera andra länder följts av svåra finansiella kriser.