Vår kunskap om Maravi inte rättvisande

Maravi tros har omfattat huvuddelen av dagens Malawi.
Maravi tros har omfattat huvuddelen av dagens Malawi. Foto: Dmitry Kaminsky / Alamy

”Nationsnamnet Malawi lär gå tillbaka på ett gammalt imperium, Maravi. När blomstrade det? Hur stort var det?”

Publicerad
Annons

Det mesta vi vet om Maravi bottnar i portugisiska redogörelser, eftersom portugiserna trädde i kontakt med imperiet när de sökte efter handelspartners. Den första kolonisationen i Moçambique gick i guldets tecken, eftersom det fann rika guldfyndigheter i inlandet, särskilt i nuvarande Zimbabwe. När portugiserna väl hade etablerat sig i området på 1600-talet visade det sig dock att en annan produkt på sikt var ännu mer inkomstbringande: elfenben. Guldfyndigheter kunde sina, men det fanns massor av elefanter. På denna punkt kom européernas intressen att sammanfalla med två regionala folks ambitioner: maravi och yao. Alltså uppstod relationer mellan folken, och därmed tillkom skriftliga redogörelser.

Maravifolket var självförsörjande tack vare sitt rika jordbruk, som på 1500- och 1600-talen gjorde det möjligt för hövdingarna att bygga upp ett inlandsimperium. Dess närmaste granne, yaofolket, var länge betydligt svagare men i gengäld mer kommersiellt aktivt. Ett av yaofolkets största bekymmer var bristen på salt, vilket ledde till att männen gav sig ut på långa handelsresor medan kvinnorna tog hand om jordbruket. I och med detta blev yaoköpmännen indragna i allt vidare och, i förlängningen, allt lönsammare merkantila nätverk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons