Testa Valkompassen Ung – vilket parti står du närmast?

En unik valkompass med frågor som utgår från ungdomars vardag. Nu lanserar Svenska Dagbladet Valkompassen Ung, där framtidens väljare kan se vilket parti de står närmast.

Publicerad
Annons

Valkompassen Ung är framtagen exklusivt för Svenska Dagbladet i samarbete med nyhetsbyrån TT. Precis som i ”vanliga” Valkompassen får testarna svara vad de tycker i några av valrörelsens viktigaste frågor. Skillnaden är att frågorna här är speciellt framtagna för att handla om unga människors liv och framtid.

Konstruktörerna är de samma som till ”vanliga” Valkompassen, statsvetarprofessorn Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson.

– Vi har valt ut frågor som håller en hög nivå men ändå är begripliga för unga människor, inte bara de som är intresserade av politik. Vi tänker oss att Valkompassen Ung kan vara en del av skolarbetet i valrörelsen. Vi ser det som en möjlighet för unga som ännu inte får rösta, men är intresserade av samhällsfrågor, att komma närmare partierna, säger Christer Isaksson.

Valkompassen Ung är alltså en hjälp till både elever och lärare på högstadiet och gymnasiet som vill vara med och diskutera politik inför riksdagsvalet den 11 september 2022. Men den är också högst användbar för förstagångsväljare.

Annons
Annons

Det blir, förstås, flera frågor om skolan. Vad tycker partierna egentligen om skoluniform och det fria skolvalet? Klimat och jämställdhet är andra ämnen som undersökningar visar är extra viktiga för unga. Valkompassen Ung har också som ambition att få med frågor som är särskilt aktuella just nu. Därför finns till exempel en fråga om inställningen till allmän värnplikt med.

Efter att ha svarat på 15 påståenden – ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis för” eller ”Helt för” – kommer ett resultat där det står i procent hur väl de åtta riksdagspartiernas åsikter stämmer överens med testarens.

Vad är poängen med en valkompass?

– Kärnan är att få veta två saker: Dels identifiera partierna och vad de står för, dels att få veta vilket håll man lutar åt själv, säger Christer Isaksson.

Hur kan man lita på att Valkompassen verkligen visar vilket parti man ligger närmast?

– Partierna har fått bekräfta sina positioner. I den meningen är Valkompassen hundraprocentig. Den är helt byggd på vad partierna tycker och står för, säger Tommy Möller.

I slutet, när testaren gjort klart Valkompassen, går det också att själv se hur partierna ställer sig i varje fråga.

SvD och TT sparar inga data om användarna eller hur de svarar på frågorna. Det går inte heller att se något sammantaget resultat av hur alla som gör testet har svarat – Valkompassen Ung är inte någon nätomröstning eller skolval. Syftet är att väcka intresse för politik, bidra till diskussion och att undersöka var ens egna sympatier ligger.

Valkompassen Ung är inte heller något ”facit” som säger åt en hur man ska tycka eller rösta.

– Det är en hjälp att förstå vad partierna står för. Är man osäker på en fråga ska man gå vidare och undersöka. Vi har alltid varnat för att ta valkompasser för bokstavligt, säger Christer Isaksson.

Valkompassen Ung görs inom ramen för SvD Skola, ett projekt för att sprida Svenska Dagbladets kvalitetsjournalistik gratis.

– SvD Skola fortsätter att göra nyheter tillgängliga för skolan, något som är extra viktigt i dessa tider med både krig i Europa och val i Sverige. Att kunna erbjuda en unik valkompass där framtidens väljare får reflektera över partiernas och sina egna åsikter hoppas jag ytterligare kan öka deras intresse för politik och samhällsfrågor, säger Anna Careborg, SvD:s chefredaktör.

SvD:s valkompasser är tillgängliga för tidningens prenumeranter. Alla lärare i skolan kan registrera sig utan kostnad via SvD.se/skola och där ge elever tillgång till Valkompassen Ung.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons