Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.Klimatböcker som inger hopp – och förtvivlan

Kossorna på ängen – en klimatbov.
Kossorna på ängen – en klimatbov. Foto: Martin Meissner/TT

Klimatböcker som gnuggar in dödsdomen i mänsklighetens nylle blir alltför mörk läsning – ren undergångsromantik utan handlingsutrymme. Mer upplyftande är Pär Holmgren, som med sin bok inger hopp och visar på möjligheter.

Publicerad
Annons

Fakta är förkrossande och fullständigt otvetydiga. Vi har på svindlande kort tid konsumerat sönder inte bara våra egna livsbetingelser utan även de flesta andra arters, och det för oöverskådlig långt tid framåt. 85 procent av all jordens kolförbränning har skett sedan andra världskrigets slut: under fyrtiotalistgenerationens livstid har vi i stort sett gjort slut på jordens resurser. Om alla skulle leva på samma nivå som i Sverige är det över på tio år.

Och det har redan börjat. 10 000 människor dör på grund av luftföroreningar – per dag. Var sjätte dödsfall går att relatera till färskvattenbrist. Medeltemperaturen stiger, extremväder blir vanligare, orkaner och översvämningar, torkan breder ut sig, havet dör och havsnivåerna stiger, den biologiska mångfalden minskar. Alltsammans i accelererande tempo. De fem varmaste somrarna i Europa sedan år 1500 har alla inträffat efter 2002. Efter att ha läst Scranton och Wallace-Wells kan jag fylla tidningen bara med siffror som berövar en all lust att gå upp på morgonen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons