Nederländernas tyranni – så kuvade de kaffeön

Få institutionella utnyttjanden kan jämföras med Nederländernas exploatering av Java. Plantageägarna använde ett redan existerande system för tvångsarbete, men gjorde förtrycket hårdare än någonsin.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Fråga: ”Jag har läst mycket om hur spanjorer i Amerika och andra kolonialherrar förtryckte sina koloniala undersåtar och tvingade dem att utföra massor av gratisarbete. Hur var det med holländarna i Indonesien? Var de också tyranner som förtryckte bönder och pressade fram tvångsinsatser i jordbruket?”

Dick Harrison: Svaret är ja, med eftertryck, i synnerhet om vi fokuserar på perioden omedelbart efter det att ön Java slutligen kuvats av Nederländerna. Att det var möjligt berodde inte bara på att man saknade moraliska skygglappar. En kraftigt bidragande faktor var att det i flertalet sydöstasiatiska länder sedan flera århundraden redan existerade system för tvångsarbete, vilket nederländarna kunde utnyttja till egen fördel – och effektivisera. De tog sig alltså rättigheter som företrädarna introducerat, men de gjorde förtrycket hårdare än någonsin.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons