Ledare

Olof Ehrenkrona:Botemedel mot polarisering

Olof Ehrenkrona
Vad är alternativen till en delad nation?
Vad är alternativen till en delad nation? Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Varför inte prova en modell som tidigare har gjort det möjligt att finna samförstånd i starkt kontroversiella frågor?

Olof Ehrenkrona
Publicerad
Annons

I Regeringsformens sjunde kapitel finns ett tvingande beredningskrav. Förslag som läggs fram för riksdagen ska vara genomarbetade och lagarna vara av god kvalitet. Det ska också finnas tid för olika intressenter att påpeka brister i förslagen och föreslå alternativa lösningar. Beredningen har således både en kvalitativ och en demokratisk dimension som tillsammans ska bidra till lagstiftningens legitimitet. Regeringsformen ger emellertid regering och riksdag stor frihet att avgöra när beredningskravet är uppfyllt. Formerna för beredningen kan därför variera högst avsevärt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons