”Ge rektorer skydd som blåljuspersonal”

Rektorer utsätts oftare för försök till otillbörlig påverkan. Ibland handlar det om föräldrar med starka synpunkter i pedagogiska frågor, ibland till och med om hot och våld. Rektorer bör ingå i den grupp som lagstiftningen pekar ut som särskilt allvarliga att rikta hot mot, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

En sund och tillitsfull samverkan mellan skola, elev och föräldrar är en självklarhet i den moderna skolan. Den är en framgångsfaktor. I vissa skolor behöver föräldrar uppmuntras att engagera sig mer i sina barns skolgång. Men det finns också exempel på när det håller på att gå överstyr. När bristande respekt för skolledares och lärares uppdrag leder till att arbetsmiljö och undervisning drabbas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons