Johan Östling:Två historikers särskilda känsla för streck

Decennierna efter andra världskriget var siktet riktat mot framtiden, medan historieintresset förde en tynande tillvaro. Men vissa arenor gav utrymme även för bakåtblickar, inte minst SvD:s Under strecket. Två av de flitigaste och mest folkbildande skribenterna var historikerna Alf Åberg och Sten Carlsson.

Publicerad
Alf Åberg (1916–2011) och Sten Carlsson (1917–1989). Tillsammans skrev de över 700 streckare i SvD.

Alf Åberg (1916–2011) och Sten Carlsson (1917–1989). Tillsammans skrev de över 700 streckare i SvD.

SvD:s historiska arkiv
Foto: SvD:s historiska arkiv
Annons

Det framstår som högmodernitetens decennium, 1960-talet. Emot oss träder en dynamisk tid av utveckling, reformer, framåtblickande. Trots spänningarna och konflikterna i den stora världen är det en ­period som gärna förknippas med ungdom, frigörelse och växande välstånd. I en retrospektiv betraktelse utgör årtiondet slutskedet på vad François Hartog har kallat ”den moderna tidsregimen”, en lång fas i västerlandets historia då framtiden bar på löften och tidsuppfattningen var lineär och teleologisk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons