”Falsk bild av en högskola med könsmaktsordning”

Medarbetarenkäter vid en rad högskolor visar överraskande nog att sexuella trakasserier knappt förekommer och nästan aldrig är grova. Det finns därför varken stöd för teorin om en generell könsmaktsordning vid högskolorna eller för regeringens satsning på så kallad jämställdhetsintegrering, skriver flera debattörer.

Publicerad
Annons

Teorin om en könsmaktsordning antas bland annat innebära att män systematiskt utövar makt över kvinnor, även sexuellt. Exempelvis antas den svenska högskolan belastas av manliga strukturer och sexism, något som exempelvis framhölls i #akademiuppropet, högskolans motsvarighet till #metoo: ”Universitetsvärlden är hierarkiskt uppbyggd och ibland sägs det att dess strukturer är svåra att förändra. Men vi accepterar inte längre detta som en förevändning för att tillåta fortsatta sexuella trakasserier och sexism. Vi kräver förändring.” Uppropet skrevs under av 2 400 kvinnor aktiva inom högskolan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons