”Märkliga argument emot klimattullar”

Foto: Yvonne Åsell

Klimatlöften långt fram i tiden är lätta att ge – men också lätta att bryta. Det skriver Anders Olshov och Håkan Pihl i en slutreplik om klimattullar.

Publicerad
Annons

Miljökonsult Magnus Nilsson anför i repliken ”Klimattullar fel signal från EU” tre invändningar när han ställer sig negativ till en europeisk klimattull. Det första är att en europeisk klimattull inte blir träffsäker. Det är ett märkligt argument med tanke på att vi idag inte vet hur en sådan tull kommer att utformas. EU-kommissionen ska presentera ett förslag i sommar, men det finns skäl att tro att den åtminstone initialt väljer att gå fram inom några få utvalda produkter med stor risk för koldioxidläckage och enkla värdekedjor. För stål, aluminium och cement går det att uppnå en mycket hög träffsäkerhet mellan produkt och koldioxidutsläpp.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons