”Var ska vi hitta 1 400 nya allmänläkare?”

Foto: Isabell Höjman/TT

Det behövs 1 400 nya specialister i allmänmedicin till 2027 för nå målet om fast läkarkontakt. Efter regeringens avslag av 1 250 nya ST-tjänster vill vi ha svar på hur läkarbristen ska åtgärdas, skriver Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapet.

Publicerad
Annons

Trots pågående pandemi och uppdämda vårdbehov måste hälso- och sjukvården utvecklas inför framtiden. Det gäller inte minst sjukvårdens omställning till en mera nära vård med primärvården som bas. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) har lämnat fyra betänkanden med en mängd bra förslag som nu måste förverkligas. Staten måste fortsatt hålla i taktpinnen och stödja regionerna med resurser, lagstiftning och samordning. Strukturomvandlingen är beroende av strategiska beslut i respektive region kring spelregler för vårdcentraler, tillsättningar av ST-tjänster (specialiseringstjänstgöring) och utformningen av forskningsmiljöer. Debaclet kring Nya Karolinska sjukhuset (NKS) visar vikten av att alltid involvera professionerna i stora omstruktureringar inom hälso- och sjukvården.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons