”Nationell statistik ökar närvaron i skolan”

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Genom att staten visar intresse för skolnärvaro ges frågan en högre prioritet. Det kan hjälpa skolor att ta större ansvar för att elever inte hamnar i långvarig frånvaro, skriver flera debattörer.

Publicerad
Annons

Skolnärvaro är viktigt för att elever ska utvecklas mot utbildningens mål. För att säkra elevers rätt till utbildning behöver stat, kommuner och skolor ha koll på skolfrånvaron. Det behövs för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att motverka långvarig frånvaro och för att stärka de svenska skolresultaten. I dag vet vi inte hur omfattande skolfrånvaron är, eftersom nationell statistik saknas. Flera har efterfrågat sådan och nyss kom MUCF med en rapport om unga som varken arbetar eller studerar där även de bedömer att det behövs utvecklad statistik för att komma åt orsakerna till skolfrånvaro. Nu måste regeringen, med utbildningsministern i spetsen, ta ansvar för att nationell statistik över skolfrånvaro införs.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons