ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Problem att rekrytera hotar investeringar”

Utbudet av kvalificerad arbetskraft utgör en bromskloss för kemiföretagens utveckling. Därför behövs ett funktionellt och flexibelt utbildningssystem. I dag finns det för många stuprör och trösklar, skriver Carl Eckerdal och Greta Hjortzberg, Ikem.

Publicerad

Kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna, är en viktig del av svensk industri och står sammantaget för en femtedel av Sveriges varuexport. Nu visar en färsk konjunkturenkät från Ikem – Innovations- och kemiindustrierna att det går bra för företagen som tydligt växlat upp sina investeringar de senaste kvartalen. Ett växande orosmoln är dock en allt mer akut brist på arbetskraft. En majoritet av företagen har i dag svårt att hitta rätt kompetens. De kommande åren kommer dessutom stora pensionsavgångar göra bristen på kompetens ännu mer akut.

Laddar…