”Lagförslag om vatten kan stoppa infrastruktur”

Förslaget till stopplag om vatten hotar bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och annan samhällsförnyelse, skriver representanter för LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk Vattenkraftförening och Svenskt Vatten.

Publicerad
Annons

Ett lagförslag om användning av vatten hotar att stoppa den svenska samhällsutvecklingen. Avloppsreningsverk och bostadsbyggande kan komma att stoppas, åkermark översvämmas, industriell utveckling kraftigt hämmas, befintlig infrastruktur som vägar och järnvägar undermineras och ny infrastruktur omöjliggöras. Förnybar energi som vattenkraft riskerar dessutom att reduceras kraftigt. Allt detta utan några miljövinster.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons