Annons

Detaljerna bakom t-banan – som få känner till

För vissa är valet av kollektivtrafik en aktiv miljöhandling.

Men det få känner till är att det pågår ett intensivt hållbarhetsarbete även bakom kulisserna.

– Vi vill bidra till hållbarheten i samhället i stort, säger Maria Olausson, miljö- och hållbarhetsspecialist på MTR.

Foto: Colourbox

Varje dag – året runt – reser närmare en miljon stockholmare med stadens tunnelbana och pendeltåg.

För vissa är spårtrafiken en nödvändighet, för andra utgör den ett aktivt val för en grönare stad.

Att resa kollektivt, och i synnerhet med spårbunden trafik, har stora miljömässiga fördelar.

Satsar stort på biogas

Sedan 2009 är det MTR som ansvarar för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana och sedan 2016 även för pendeltågen på uppdrag av SL.

– Vårt främsta mål är att öka antalet påstigande. Och det är i sig ett miljömål, då det bidrar till hållbarheten i samhället i stort. Men vi jobbar bredare än så med hållbarhetsfrågan, säger Maria Olausson, miljö- och hållbarhetsspecialist på MTR.

Ett sådant exempel är hur MTR i fjol gjorde ett skifte av drivmedel för sina verksamhetsfordon.

– Vi påbörjade bytet till biogas i bilar som används i verksamheten – så långt det är tekniskt möjligt. Jag vill gärna se samhället som ett kretslopp, och vi är en del av det kretsloppet.

Drivs av matrester och avfall

Inför MTR:s byte inleddes en dialog med E.ON, som står för biogasen. Maria Olausson lyfter det faktum att bilarna numera använder drivmedel skapat av matrester och avfall, och hur det miljömässigt inte går att jämföra med diesel eller andra fossila alternativ.

– Vi vill helt fasa ut de fossila bränslena, säger Maria Olausson.

Hon tror att många företag befinner sig i en liknande fas som MTR, där det sker en tydlig förflyttning från fossila bränslen till förnybara drivmedel, och Maria Olausson gläds över den helhet som MTR jobbar mot.

– Tågen körs enbart med förnybar energi miljömärkt med Bra Miljöval, som köps in av SL, vilket innebär att klimatpåverkan är minimal. Dessutom arbetar våra lokförare med eko-körning. Allt för att minska energianvändningen.