Carl-Filip Smedberg:Blott Sverige svenska socialgrupper har

”Vi tillhör olika socialgrupper.” Illustration i tidskriften Idun, 1949.
”Vi tillhör olika socialgrupper.” Illustration i tidskriften Idun, 1949.

Med den statligt sanktionerade indelningen av befolkningen i tre ”socialgrupper” ville man i början av 1900-talet introducera en modernt alternativ till klassbegreppet. Även om indelningen fasats ut lever arvet från den byråkratiska taxonomin kvar.

Carl-Filip Smedberg
Publicerad
Annons

När familjen Warholm i slutet av 1980-talet intervjuades för ett reportage om det svenska samhället speglat genom en släkt svarade mormodern Anne-Marie utan att tveka ”trean” på frågan om vilket samhällsgrupp hon tillhörde. Dotterdottern Lotta positionerade sig som del av ”tvåan” medan Lottas mamma Evy uppgav att hon visserligen hade sin ”identitet i trean” men samtidigt räknade sig till och blev behandlad som om hon ingick i ”ettan”: ”Jag har också alltid sökt mig till det vackra och andliga som ettan står för.” De intervjuade beskrev sig själva genom att hänvisa till socialgrupper. Indelningen särskilde dem från varandra – den drog gränser mellan deras sociala tillhörigheter – och gav dem samtidigt en gemensam begreppsvärld.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons