Mohammad Fazlhashemi:Bör åsikter eller fakta styra våra val?

Muslimska kvinnor ber under högtiden urs utanför Ajmar, Indien.
Muslimska kvinnor ber under högtiden urs utanför Ajmar, Indien. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP

Tilltagande skepsis mot etablerade sanningar brukar förknippas med de sociala mediernas intåg, men är långtifrån ett modernt fenomen. I en ny bok utmanar Peter Adamson vår bild av medeltidens orubbliga tro på auktoriteter, och undersöker särskilt den muslimska filosofins syn på självständigt tänkande.

Mohammad Fazlhashemi
Publicerad
Annons

Bilden av medeltiden som en mörk och stillastående era har utmanats av många forskare. Begrepp som den långa eller dynamiska medeltiden har använts för att utmana bilden av denna period som en parentes eller mellanperiod i förhållande till två storhetstider – antiken och renässansen – i mänsklighetens eller rättare sagt västerlandets historia. Syftet med utmaningarna har varit att visa att många av de idéströmningar och institutioner som utgör grunden för den moderna eran har sina rötter i denna epok. Man vill också visa att det här var en dynamisk period som kännetecknades av en förmodern globalisering. Asiatiska, europeiska och afrikanska civilisationer stod i idémässiga och andra former av utbyten med varandra genom olika former av fredliga och icke-fredliga kontakter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons