Så enkelt flyttar du din pension efter bankoron

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Miljarder av pensionsspararnas pengar i Alecta har gått förlorade i sviterna av bankkrisen i USA. Inom kort presenteras nya valbara bolag för anställda med ITP-pension. SvD guidar hur du gör om du vill byta.

Lovisa Eklund
Publicerad
Annons

1 / 6

Parallellt med Alectas miljardförluster i de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank, pågår en upphandling om vilka pensionsbolag ITP-anställda ska kunna välja för sin kollektivavtalade tjänstepension de kommande fem åren.

Den som inte gör något val, hamnar för närvarande automatiskt i Alectas traditionella förvaltning ”Alecta optimal pension”.

Vill man ha ett annat pensionsbolag behöver man agera. SvD reder ut hur man gör om man vill byta pensionsbolag.

Annons
Annons

2 / 6

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Välja själv eller få hjälp

Till att börja med är det bra att fundera över om man vill välja fonder själv – fondförsäkring – eller om man hellre vill låta pensionsbolaget sköta förvaltningen – traditionell försäkring.

Det är bara den som har ITP1, och ITPK som kan välja. Inom ITP1 så måste hälften av pensionen placeras i traditionell försäkring, och resterande kan placeras i trad- eller fondförsäkring.

Den som har ITP2 har största delen av pensionen i en förmånsbestämd traditionell försäkring hos Alecta och kan varken välja pensionsbolag, eller fondförsäkring i den delen.

– Väljer man traditionell förvaltning så överlåtar man pensionsbolaget att placera pensionen. Innan man väljer är det bra att sätta sig in i hur bolaget resonerar kring risker och tillgångsslag, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Även om traditionell förvaltning innebär att det är pensionsbolaget som sköter förvaltningen kan man till en viss del vara delaktig ändå poängterar Stefan Thelenius.

– Med traditionella försäkringsbolag som är ömsesidiga, är kunderna ägare av försäkringsbolaget. Man kan definitivt höra av sig till pensionsbolaget och ställa frågor kring investeringarna som görs, och i viss mån ställa krav. Är det tillräckligt många som gör det, borde pensionsbolaget ta till sig åsikten.

Annons
Annons

3 / 6

Håll koll på avgifter och garantier

Jämför de valbara pensionsbolagen, och kolla vilka avgifter de har samt vilka villkor och garantier som finns.

– Avgifterna har väldigt stor betydelse. Inom ITP är avgifterna rejält pressade och väldigt konkurrenskraftiga, men det finns trots allt skillnader mellan olika bolag, säger Stefan Thelenius.

Konsumenternas finns ett verktyg där man kan mata in olika uppgifter, och se exakt hur stora avgifterna kan bli över tid.

Annons
Annons

4 / 6

Så byter man

Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

ITP-anställda (ITP1 och ITPK) kan välja mellan ett antal valbara pensionsbolag som väljs ut i en upphandling som sköts av valcentralen Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

I slutet på nästa vecka är det troligen dags för de nya valbara pensionsbolagen för den kommande femårsperiod att presenteras, enligt valcentralen Collectum.

Det går att byta pensionsbolag när som helst, något man gör enklast elektroniskt via Collectum.se.

Därefter kan det ta några veckor, upp till ett par månader, innan bytet är fullt genomfört.

Vissa bolag tar några hundralappar för att genomföra flytten, medan det är gratis hos andra.

Annons
Annons

5 / 6

Om du inte gör något val

Ända sedan starten 2007, då upphandlingarna inom ITP startade, har Alecta varit valbart pensionsbolag för privatanställda tjänstemän med traditionell försäkring.

Under samma period har Alecta även fått förtroendet att förvalta pensionspengarna åt alla som inte gör något eget val. Det är alltså även här de nya pensionspengarna placeras – om man inte väljer något annat.

Andelen ”icke-väljare” som har Alectas traditionella förvaltning, Alecta Optimal pension, är omkring 73 procent av alla med ITP.

Annons
Annons

6 / 6

Yngre eller äldre

Inom ITP finns olika försäkringslösningar. Premiebestämd ITP1 – gäller för anställda födda 1979 eller senare – och förmånsbestämd ITP2 – gäller för anställda födda 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP1, oavsett ålder.

ITP1. Innebär att en viss andel av din lön sätts av som en premie varje månad. Hälften av inbetalningen måste placeras i en traditionell försäkring. Resterande del kan antingen placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

ITP2. Är i huvudsak en förmånsbestämd försäkring som förvaltas av Alecta, och som innebär att den utlovade pensionen ska motsvara en i förväg bestämd andel av lönen oavsett hur kapitalförvaltningen utvecklas.

ITPK. Inom ITP2 finns en mindre del, som är premiebestämd och som man själv kan placera, på liknande sätt som ITP1.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons