Li Bennich-Björkman/Leif Lewin:En 1600-talsdröm om ett modernt Sverige

Johan Skytte (1577–1645).
Johan Skytte (1577–1645).

Professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet anses vara den äldsta alltjämt existerande professuren i statskunskap i världen. Och de visioner som låg bakom inrättandet av tjänsten för 400 år sedan fortsätter än i dag att omsättas i daglig praktik.

Li Bennich-Björkman, Leif Lewin
Publicerad
Annons

Den 1 oktober 1622 donerade riksrådet Johan Skytte medel till en lärostol i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Skytte var då bliven kansler för universitetet, som nu under Gustav II Adolf åter skulle bli ett centrum för utbildning och lärdom i den uppåtstigande stormakten Sverige efter en period av nedgång efter reformationen. Avsikten med lärostolen i eloquentia et politice var att blivande svenska diplomater och ämbetsmän skulle utbildas enligt modernaste rön och av de förnämsta lärarna. I vältaligheten låg förmågan att formulera sig på ett flödande men samtidigt logiskt sammanhängande vis på latin för att övertyga genom talad argumentation. Johan Skytte själv bedömde att för såväl utrikesrelationerna som den inrikes förvaltningen var vältaligheten hos svenska diplomater helt avgörande för att säkra Sveriges ställning i Europa, starkt influerad som han var av den ramistiska läran. Ramismen, som i polemik mot Aristoteles stela skolastisk framhävde det livfulla, talade ordet som grund för all kunskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons